čtvrtek 5. března 2015

Možnosti roztažení buněk

Většina z vás asi bude znát funkci "roztažení buňky". Ta umožňuje chytit libovolnou buňku za její pravý dolní roh, roztáhnout ji do větší oblasti a Excel pak automaticky vyplní zbylé buňky. ,

Tuto funkci můžete využít například na vyplnění dnů v týdnu (do jedné buňky vepíšete pondělí, roztáhnete a Excel doplní do zbylých buněk názvy dnů v týdnu). Obdobně to funguje v případě měsíců nebo případě čísel, kdy zapíšete 1, 2 a Excel tak bude pokračovat v daném trendu.

Roztažení buněk ale umí mnohem víc, než jen tupě kopírovat buňky.

Dny a měsíce

Vezměme si příklad, kdy v buňce A1 máme uvedené datum 1. 1. 2015. Pokud roztáhneme buňku standardním způsobem, vloží se jednotlivé dny.
Co když ale potřebujeme vyplnit pouze pracovní dny? Nebo pouze dané měsíce? Buňku chytneme za pravý dolní roh při držení pravého tlačítka myši a roztáhneme do požadované oblasti. Z vyvolané kontextové nabídky vybereme například Vyplnit pracovní dny a je hotovo.
Formátování

Další možností je vyplňování bez formátování. Dejme tomu, že máme připravenou tabulku, která už obsahuje nějaké formáty buněk. Do jednoho sloupce jsme nyní napsali vzorec, který potřebujeme roztáhnout do všech řádků. Chceme zachovat formátování.

Nejprve se podívejme, co by se stalo, kdybychom vzorec roztáhli standardním způsobem.
Pokud ale využijeme roztažení přes pravé tlačítko myši a volbu Vyplnit bez formátování dojde k vyplnění buněk vzorcem, aniž by se nám formátování rozhodilo.

Žádné komentáře:

Okomentovat