pondělí 17. ledna 2011

Práce s makry

Zdá se vám někdy, že možnosti Excelu nestačí? Potřebovali byste vytvořit vlastní funkci nebo zautomatizovat určitou posloupnost příkazů? Makra, napsána v jazyce VBA (Visual Basic for Applications), jsou tu od toho. Pojďme se podívat, jak je možné takové makro vytvořit.

Aby byly sešity s makry funkční, je třeba mít zapnutou střední úroveň zabezpečení. Toho docílíte následujícím postupem: menu Nástroje – položka Možnosti – karta Zabezpečení – tlačítko Zabezpečení maker – volba Střední.

Záznamník maker

Nejjednodušší je použít funkci Záznam makra. V Excelu 2003 jej najdeme pod nabídkou Nástroje – Makra – Záznam nového makra. Excel 2007 má tlačítko na kartě Vývojář. Pokud tato karta není zobrazená, klepněte na kulaté tlačítko sady Microsoft Office v levém horním rohu a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel. V kategorii Oblíbené zaškrtněte v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář. Potvrďte tlačítkem OK.

Excel bude po spuštění záznamínku požadovat zadání názvu makra. Po potvrzení tlačítkem OK se spustí „kamera“, která bude zaznamenávat veškerý pohyb na listu až do stisknutí tlačítka Stop.

Takto Excel naučíte, co by mělo vaše makro dělat. Po spuštění vlastního makra se tak jedním úkonem provede přesně ta sekvence úkolů, které jste provedli během záznamu makra.

Pro začátečníky se jedná o nejjednodušší metodu, jak přijít do styku s makry. Později však zjistíte, že vygenerovaný kód je značně nečistý a obsahuje spoustu přebytečných příkazů. Práce se záznamníkem maker je také omezená pouze „viditelnou“ prací na listu. Možnosti maker a VBA jsou však mnohem dále.

Vlastnoruční napsání makra

Toto řešení již vyžaduje jisté znalosti jazyka VBA, avšak výsledek je mnohem přehlednější a čistější. Krom toho můžete pomocí velkého množství funkcí, které jazyk nabízí, dostáhnout mnohem dále než s běžným záznamníkem.

Přes klávesovou zkratku Alt + F11 se dostaneme do editoru VBE (Visual Basic Editor). V levé části vydíme seznam aktuálně otevřených listů nebo doplňků.


Abychom mohli začít psát makro, je nutné nejprve do aktivního sešitu vložit tzv. modul, do kterého jsou všechna makra ukládaná.
  • Klepneme pravým tlačítkem na aktivní sešit a z nabídky Insert vybereme příkaz Module.
  • Do nově zobrazeného okna můžeme psát vlastní makro.

Import existujícího modulu

Existuje mnoho již připravených modulů s makry. Vzhledem k faktu, že jeden modul může obsahovat i více maker, je tak relativně snadnou záležitostí vytvořené moduly importovat do vlastních sešitů.
  • V editoru klepneme pravým tlačítkem na aktivní sešit a z kontextového menu vyberem příkaz Insert file.
  • Vyhledáme soubor s příslušným modulem (přípona *.bas).
  • Klepnutím na tlačítko Otevřít se modul vloží a makra budou připravena k použití.

Žádné komentáře:

Okomentovat