čtvrtek 3. června 2010

Formátování rozsáhlých dokumentů ve Wordu

Čas od času je potřeba napsat rozsáhlý dokument o několika stranách (diplomovou práci, výsledky výzkumu, podrobné prezentace projektů apod.). Výsledek pak obsahuje několik nadpisů různých úrovní. Aby výsledná práce k něčemu vypadala, je nutné celý dokument patřičně formátovat.

Co jsou to styly?

Jak uvádí online nápověda aplikace Microsoft Word, styl je „sada formátování, pomocí které lze rychle změnit vzhled textu, a seznamů dokumentů.“
 
Výhoda stylů je v tom, že můžeme jeden styl přiřadit několika odstavcům na různých místech dokumentu a ty pak formátovat hromadně. Formátování tak bude rychlé, snadné a hlavně přehledné. S nadpisovými styly (viz níže) je navíc možné dále pracovat a tvořit tak obsahy dokumentů.

Druhy stylů

Aplikace Microsoft Word obsahuje několik předdefinovaných stylů, které slouží pro nejčastější „druhy“ textů (nadpisy, záhlaví a zápatí, běžný text apod.). Krom toho je možné vytvářet styly vlastní.

Styl Normální

Předdefinovaný základní styl, který se obyčejně používá pro běžný text, kterého je v dokumentu největší množství.

Nadpisové styly

Word rovněž obshauje předefinované nadpisové styly, označené jako Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 atd. Byť název stylu nemusí vždy věrně popisovat to, k čemu je styl určen, nadpisové styly slouží výhradně k formátování nadpisů. Čísla v názvu značí, jaká úroveň je nadpisu přiřazena. Pro nadpisy první úrovně (hlavní, nejdůležitější), se tak používá styl Nadpis 1, pro nadpisy menší Nadpis 2, pro podkapitoly Nadpis 3 atd.

Ostatní styly

Zbylé styly závisí na rozsahu a členitosti dokumentu. Někdy bohatě postačí nadpisové styly a styl Normální, někdy je nutné přidat další. Můžeme tak vytvořit vlastní styl pro formátování textu v odrážkách, citací, titulků u obrázků apod.

Používání stylů

Při formátování dokumentu dbejte velký důraz na to, abyste všechny nutné úpravy prováděli pomocí stylů. Pamatujte, že v dokumentu je potřeba mít právě tolik stylů, kolik různého formátování se v textu objeví. Každá část textu by tak měla mít přiřazený vlastní styl. Na druhou stranu je třeba hlídat, aby dokument neobsahoval styly, které v něm nejsou vůbec použity.

Nezapomeňte, že při práci se styly, je nutné veškeré formátování textu v dokumentu provádět právě pomocí stylů. Změníte-li například u jednoho odstavce barvu z černé na červenou a nepoužijete při stylů, v dokumentu se tak vytvoří nový styl. To se zpočátku může zdát jako výhoda, faktem však je, že nově vytvořený styl bude kostrbatě pojmenovaný a podobné styly se brzo začnou hromadit. Nepřehlednost zaručena.

Word 2003 a starší
Ke stylům se dostaneme přes nabídku Formát a položku Styly, kde je možné styly přiřazovat jednotlivým částem textu, upravovat je a vytvořet nové.
  • Klepnutím na jeden ze stylů vpravo levým tlačítkem myši styl přiřadíme textu, v nemž se nachází kurzor.
  • Klepnutím na šipku vedle názvu textu (zobrazí se po najetí) a volbou položky Změnit se zobrazí dialogové okno, kde je možné měnit formát textu.
  • V dialogovém okně pracujeme s formátem textu jako při běžném formátování.
  • Tlačítkem v levém dolním rohu okna můžeme přecházet mezi jednotlivými položkami formátování (viz obrázek vpravo).

Word 2007 anovější
Styly jsou zobrazeny na kartě Domů (viz obrázek).

  • Klepnutím na jeden ze stylů vpravo levým tlačítkem myši styl přiřadíme textu, v nemž se nachází kurzor.
  • Klepnutím na styl pravým tlačítkem myši se zobrazí nabídka, z níž je možné vybrat položku Změnit. Zobrazí se dialogové okno, kde je možné měnit formát textu.
  • V dialogovém okně pracujeme s formátem textu jako při běžném formátování.

1 komentář: