středa 28. ledna 2015

Podmíněný součin

Možná jste se v Excelu setkali s funkcí SUMIF (případně SUMIFS), která umožňuje sečíst hodnoty, které splňují daná kritéria. Na podobném principu fungují funkce COUNTIF/COUNTIFS (vrátí počet buněk, které splňují dané kritérium) nebo AVERAGE/AVERAGEIFS (počítá průměr, opět při splnění kritria).

Co když ale potřebujeme nikoli podmíněný součet nebo průměr, ale podmíněný součin?

Praktické využití je nastíněno v následujícím příkladu.
Překladatel má tabulku, kde zjišťuje, kolik má zákazníkovi fakturovat za provedenou práci. Ví, že má základní sazbu za 1 přeloženou stranu ve výši 200 Kč (buňka B15), tuto sazbu pak násobí počtem stran (B14), ale hlavně koeficienty, dle typu překladu, obtížnosti a případných slev nebo navýšení (oblast buněk B2:B12).

Volbu různých koeficientů určuje vepsáním písmene "x" do buňky vedle (oblast C2:C12). Celkový koeficient (a tedy podmíněný součin) pak počítá v buňce B16. (Jedná se o maticový vzorec, čili je třeba jej potvrdit pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + Enter. Vzorec se píše bez složených závorek, ty jsou doplněné automaticky.)

Buňka B18 pak zobrazuje výslednou cenu, počítanou standardní funkcí SOUČIN (bylo by také možné počítat jako =B14*B15*B16). 

Žádné komentáře:

Okomentovat