středa 10. března 2010

Sloupcový graf bez popisků

Původní graf

Pravděpodobně nejhorší graf, který kdy spatřil světlo světa byl publikován v jednom ze článků na informačním webu Lupa.cz. Autoři se v článku zabývali telefonováním a vlivem tarifikační periody na cenu volání. Problematiku si snažili okořenit grafickým zpracováním dat. Jak moc se jim to povedlo posuďte sami.
Autoři se sice snaží graf popsat a vysvětlit v odstavci pod ním. „Osa X je členěna po 5 sec a na ose Y je uvedena pravděpodobnost výskytu hovorů odstupňovaná po 1 %.“ Pro pochopení grafu, je tedy nutné číst další množství textu, grafické zpracování samo o sobě je nicneříkající. O problémech grafu jsem psal i pod článkem v diskuzi, kde však mnoho mých podložených argumentů nebylo bráno v potaz.

Velmi mě pobavil názor jednoho z diskutujícíh, který říkal, že se autor „zachoval velmi chytře. Nezobrazil popisek grafu proto, aby se údaje nedaly vyčíst a srovnat.“ Podle mého názoru grafy slouží právě k tomu, aby se údaje daly vyčíst a srovnat, nemyslíte? :-)

Co je na grafu špatně:

  • chybějící popisky naprosto všeho – vodorovné i svislé osy, popisky hodnot, název grafu a další,
  • zarážky na svislé ose přijdou vniveč, nejsou-li u nich uvedené hodnoty,
  • počet barev je přehnaný, pro zobrazení jedné řady postačí jedna základní barva (další můžeme použít pro zvýraznění konkrétních hodnot),
  • barevná škála zapříčinila, že nejvyšší a nejnižší hodnota grafu jsou prakticky neviditelné,
  • sečteno podtrženo, hlavním a jediným problémem grafu je nulová informační hodnota.

Nový graf

Získat originální zdrojová data, která byla použita pro původní graf, by bylo velmi obtížné. Proto jsem si vymyslel fiktivní příklad, na který by se dal uvedený graf použít. Graf zobrazuje průměrnou dobu strávenou u PC za jeden den u 25 uživatelů. Jedná se o podobnou strukturu dat, jednotlivé hodnoty jsou vygenerovány náhodně.

Co se zlepšilo:

  • popisky umožní zjistit, o čem graf skutečně je,
  • barevné podání, neutrální šedá barva pro méně důležité hodnoty, zvýraznění třech nejvyšších a třech nejnižších hodnot,
  • samostatnost – graf bude snadno čitelný i bez podpůrného textu okolo.

Žádné komentáře:

Okomentovat